Vägsamfälligheten

Kallelse till årsstämma

Kallelse till stämma 2019

Årsstämma söndag 31 mars kl 15

Städdag och Byafest den 9 juni

Arbetsdag och Byafest  lördag den 9 juni. 

Städdag och Byafest 2018

 

Kallelse till ordinarie årsstämma 2018

Kallelse till stämma 2018

 

Inför vintern, Snöröjning

Snöröjning av Vägsamfällighetens vägar sköts av Rutger. Endast styrelsen får initiera röjning av Samfällighetens vägar.

Om Du har en privat väg som du vill att Rutger ska snöröja får du själv kontakta honom. Styrelsen har hans
kontaktuppgifter.

Arbetsdag med Byafest planerad till 17 juni.

Städdag i Gredeby 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma 2017

Kallelse till stämma 2017

Städdag med gårdsfest den 18 juni

Städdag i Gredeby 2016

Byfest

Kallelse ordinarie årstämma 2016

Härmed kallas fastighetsägarna i Gredeby till ordinarie årsstämma för Gredeby vägars samfällighetsförening.

Tid: Söndagen den 20 mars 2016 , klockan 1600.

Plats: I Nättrabyskolans ”skeppet 3-5”

(Ingång till biblioteket, därifrån följ skyltar)

Kallelsen finner ni här:

Kallelse till stämma 2016

Välkomna!

Vår och Sommar i Gredeby – Städdag den 31 maj 2015

Styrelsens informationsblad Vår och sommar blad (årgång 4,) finns nu tillgängligt och läses här:

Vår och sommar i Gredeby 2015

Det innehåller följande information:

Kallelse ordinarie årstämma 2015

Härmed kallas fastighetsägarna i Gredeby till ordinarie årsstämma för Gredeby vägars samfällighetsförening.

Tid:
Söndagen den 29 mars 2015 klockan 1600.

Plats:
I Nättrabyskolans ”modulen”
(nybyggd byggnad längs med idrottsvägen vid parkeringsslingan )

Kallelsen finner ni här:

Kallelser och tillhörande bilagor.

Välkomna!