Archive: » 2020 » January

Planerat Årsmöte

Årsmöte för Gredeby Vägsamfällighet är planerat till söndag 29 mars kl 15.

Kallelse kommer senast 2 veckor före mötet

Välkomna