Senaste nytt

Årsmöte 2021

Årsmötet blir som förra året uppskjutet pga rådande pandemi.

Vi återkommer under våren med nytt datum.

Rensa träd och buskar utmed din tomtgräns mot vägen!

Det blev ingen städdag i år pga pandemin. Det innebär ändå att du behöver se över din vägdel av tomten där träd och buskar hänger ut i vägen.

Styrelsen kommer att göra en vägsyn och informerar om de eventuella problem som kvarstår.

Trevlig sommar!

Årsmöte söndag 14 juni kl 15

Årsmötet sker på gårdsplanen vid stolpahuset. Observera att vi behöver begränsa antalet närvarande, se kallelsen.

Detta år ingen arbetsdag eller grillfest med anledning av Coronapandemin.Kallelse till stämma 2020 nr 2

Årsmötet är inställt

Årsmötet är inställt pga av Coronapandemin.

Styrelsen har beslutat i enlighet med Riksförbundet Enskilda Vägar att senarelägga årsmötet.

Ny stämma planeras om cirka två månader. Ny kallelse kommer.

 

 

 

Återfyllning vid kanter efter asfalteringen.

Det är planerat med kompletterande återfyllning vid kanter om cirka en vecka.