Senaste nytt

Kallelse till ordinarie årsstämma 2018

Kallelse till stämma 2018

 

Inför vintern, Snöröjning

Snöröjning av Vägsamfällighetens vägar sköts av Rutger. Endast styrelsen får initiera röjning av Samfällighetens vägar.

Om Du har en privat väg som du vill att Rutger ska snöröja får du själv kontakta honom. Styrelsen har hans
kontaktuppgifter.

Arbetsdag med Byafest planerad till 17 juni.

Städdag i Gredeby 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma 2017

Kallelse till stämma 2017

Städdag med gårdsfest den 18 juni

Städdag i Gredeby 2016

Byfest