Senaste nytt

Kallelse till årsstämma

Kallelse till stämma 2019

Årsstämma söndag 31 mars kl 15

Städdag och Byafest den 9 juni

Arbetsdag och Byafest  lördag den 9 juni. 

Städdag och Byafest 2018

 

Kallelse till ordinarie årsstämma 2018

Kallelse till stämma 2018

 

Inför vintern, Snöröjning

Snöröjning av Vägsamfällighetens vägar sköts av Rutger. Endast styrelsen får initiera röjning av Samfällighetens vägar.

Om Du har en privat väg som du vill att Rutger ska snöröja får du själv kontakta honom. Styrelsen har hans
kontaktuppgifter.

Arbetsdag med Byafest planerad till 17 juni.

Städdag i Gredeby 2017